Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kotnosť a vrhnosť

27. 5. 2008

Kotnosť a vrhnosť

 Suka pohlavne dospieva medzi ôsmym a dvanástym mesiacom. V niektorých prípadoch to býva už v šiestich mesiacoch alebo oneskorene až do osemnásteho mesiaca. Keby sa u suky do dvadsiatich mesiacov neprejavilo obdobie honcovania, poraďte sa so zverolekárom.

 Honcovanie

 Obdobie honcovania spravidla trvá osemnásť až dvadsaťjeden dní, hoci iba niekoľko dní uprostred tohto obdobia suka pripúšťa k sebe psa a môže počať. V prvom štádiu honcovania opuchnú na vulve pysky. Zakrátko suka začne krvácať (nemožno to porovnávať s krvácaním ženy pri menštruácii). Krváca štyri až štrnásť dní (priemerne desať dní). V tom období veľmi priťahuje psy, ale ich návrhy neprijíma.

 Postupne sa krvácanie zoslabuje alebo celkom prestáva. Vulva sa maximálne rosšíri a suka je pripravená pripustiť si psa. Začína sa plodné obdobie, ktoré trvá päť až dvanásť dní, pričom pohlavná žiadostivosť vrcholí v jeho prevé dva - tri dni. Ak plánujete šteňatá, vtedy dovoľte suke páriť sa. Párenie by sa malo o dva dni zopakovať, aby sa zvýšili vyhliadky na úspešné oplodnenie. Keď suka počne, obdobie honcovania sa zvyčajne skončí skôr ako inokedy. U domáceho psa sa obdobie honcovania normálne vyskytuje dva razy ročne s výnimkou basenjiho, ktorý podobne ako divé psy, vlky a líšky má v priebehu roka iba jeden sexuálny cyklus. Väčšina súk má svoje obdobie honcovania v januári až v marci a v auguste až v septembri. Často sa vyskytujú výnimky a niektoré suky medzi obdobím honcovania mávajú dlhšiu alebo kratšiu prestávku.

 Na zastavenie honcovania, odsunutie alebo potlačenie sexuálneho cyklu sa podávajú orálne alebo injekciami hormóny. Keby ste z týchto dôvodov chceli svojej suke podať hormónym, postupujte podľa rady zverolekára.

 Kotnosť

 Kotnosť trvá priemerne 63 dní. Až v piatom týždni spozorujeme napuchnutie brucha. Lenže ak má suka vrhnúť jedno - dve šteňatá alebo je tučná, vôbec nemusíme zistiť príznaky blížiaceho sa materstva. Približne od tridsiateho piateho dňa kotnosti sa zväčšujú struky a aj bradavky sú väčšie a ružové. Tri - štyri dni pred vrhom šteniat možno z bradaviek vysať vodnatý sekrét. U súk, ktoré už niekoľko ráz vrhli, sa zväčšenie strukov prejaví v poslednom týždni kotnosti. Materské mlieko sa vytvára už päť - šesť dní pred kotením. Počas kotnosti suku kŕmte dostatočným množstvom najkvalitnejšieho krmiva, podľa zverolekárovej rady pridávajte k potrave polyvitamínové a kalciové prípravky. Až do kotenia mierne s ňou cvičte. Na začiatku kotnosti, desať dní pred vrhnutím a desať dní po vrhnutí podajte suke odčervovacie tabletky.

 Na príchod šteniat sa pripravte. Kotiaca a dojčiaca suka si vyžaduje tichý čistý ukrýt, napríklad debničku, kôš alebo búdu s podstielkou z novinového papiera. Keď ste v týchto veciach neskúsený, poraďte sa pred týmto veľkým dňom s dôveryhodným chovateľom alebo so zverolekárom.

 Vrhnutie

 Ani vtedy, ak vaša suka o niekoľko dní prekročí predpokladaných šesťdesiattri dní (ak poznáte presný dátum posledného párenia), nemusíte sa ešte obávať: pravda, za predpokladu, že suka normálne žerie, zdravotne je v poriadku, nevylučuje z vulvy sfarbený výtok a napína svaly iba pri pohybe.

 Lenže keď sa niektorá z týchto zásad poruší a šteňatá sa nezjavia ani v priebehu najbližších dvoch hodín, hneď sa poraďte so zverolekárom. S približujúcim sa vrhom suka sa stáva nepokojná, stráca záujem o krmivo, kŕčovito lapá dych a pripravuje si lôžko. Pobieha dookola, niekedy si zvolí celkom iné miesto, ako ste jej pripravili, podráždene prehrabáva podstielku, krúti sa, ľahne si a vzápätí sa zase postaví. Tento stav trvá obyčajne asi dvanásť hodín, môže byť buď kratší, alebo pretrvávať deň - dva.

 Niekedy sa vyskytnú prestávky, keď sa suka správa celkom normálne. Kým sa na suke neprejavuje kŕčovité napätie a kým nemá z vulvy sfarbený výtok, neznepokojujte sa. Kotenie sa začína vo chvíli, keď sa u suky prejavia prvé sťahy alebo začne vylučovať sfarbený (často fľaškovozelený) výtok. Vtedy už ide do tuhého. V priebehu jednej hodiny prichádza na svet prvé šteňa. Najprv sa zjaví plodový obal, ktorý suka niekedy roztrhne oblizovaním. Potom nasleduje šteňa, ktoré je čiastočne alebo celkom v blane plodového obalu. Šteňatá sa niekedy kotia zadnými labkami dopredu. To neznamená, že ide o obrátený vrh, a vôbec sa nemusíte obávať.

 Vyvrhnuté šteňa spája s placentou pupočná šnúra, ktorú suka prehryzne. Ak to neurobí, alebo ak šteňaťu blana zakrýva tvár, pomôžte. Odstráňte z nodier a z tváre blanu a roztrhnite pupočnú šnúru. Nepoužívajte nožnice. Šnúru roztrhnite rukami. Oddeľte ju asi 4 cm od pupka. Potom hneď šteňa vráťte matke. Suka oddychuje celé minúty, kým vrhne ďalšie šteňa. Postupom vrhu sa intervaly skracujú, ale môžu byť nepravidelné.

 1. Počas prvej fázy kotenia suka ešte pokojne spí.
 2. Keď plod vstúpi do panvy, u suky sa prejavia sťahy; zakrátko vyvrhne šteňa.
 3. Vo vulve sa zjaví plodový obal s plodom. Toto šteňa prichádza na svet najprv zadnou časťou.
 4. Šteňa po vyvrhnutí pokrýva blana plodového obalu.
 5. Suka blanu strhne a prehryzne pupočnú šnúru.
 6. Matka oblizovaním šteňa umýva a zároveň ho povzbudzuje, aby sa nadýchlo.
 7. Medzi vrhmi suka oddychuje a dozerá na cicajúce šteňatá.

 Mimoriadne prípady

 Maximálny časový limit na vrhnutie jedného šteňaťa, rátajúc od prvého sťahu, sú dve hodiny. Sú to dve hodiny od začiatku kotenia každého šteňaťa, nie od začiatku celého vrhu. Keď suka po dvoch hodinách šteňa nevyvrhne, spojte sa so zverolekárom. Celkový čas na priemerný vrh štyroch až ôsmich šteniat je do šesť hodín.

 Placentu suka vytláča buď po každom šteňati, alebo vychádza v istých intervaloch nepravidelne v chuchvalcoch, alebo až na konci vrhu. Zabráňte suke, aby ju zožrala, k čomu ju vedie prirodzený pud. Spáľte ju alebo ju odpracte.

 Väčšina súk vrhá ľahko. Ak sa vyskytujú problémy, zverolekár pomôže ručne, podá lieky alebo odporučí cisársky rez. Cisársky rez sa vykonáva za celkovej anestézy a pristupuje sa k nemu zväčša v prípadoch, keď vrh trvá viac ako dvanásť hodín. Cisársky rez nemá vplyv na budúcu plodnosť ani na budúci priebeh vrhu.

 Pri vrhu pomáhajte iba vtedy, keď šteňa spolovice uviazne vo vulve a vychádza veľmi pomaly. Najprv si overte, či máte čisté ruky. Potom mláďa pevne uchopte, hladko, jemne, miernym krútivým pohybom ho ťahajte a zároveň sa oprite o telo suky. Vyberajte ho v súlade s prirodzenými ťahmi suky.

 

Pôrod

   Sučka pravdepodobne zvládne celý proces pôrodu s minimom vašej pomoci, ale sledujte jednotlivé fázy. Podrobne si zaznamenávajte:

 • Prvú fázu
 • Zelený výtok
 • Tlaky
 • Vrh každého šteňaťa a jeho placenty

 

Fáza 1: Dilatácia maternicového kŕčka

   Túto fázu u niektorých sučiek nespozorujeme, u iných môže trvať 3 až 24 hodín.

   Krátke sťahy uvedú prvý plod do panvy. To privedie plodové blany do kŕčka a stimuluje jeho otvorenie. Sučka je nepokojná a netrpezlivá, nevie sa upokojiť a často horúčkovite prehrabúva svoju podstielku. Pravdepodobne bude dychčať a jej pulz sa zrýchli.

 

Fáza 2: Vytlačenie plodu

   Celková dĺžka druhej fázy úplne presne závisí od počtu šteniat. Zriedkavo prekročí 6 hodín a ani pri veľkom vrhu by nemala prekročiť 12 hodín.

   Keď prvé šteňa vstúpi do panvy, sťahy sú prudšie, dlhšie a častejšie. Sučka reaguje kŕčovitým vystieraním zadných končatín. V tejto fáze môže dôjsť k vyprázdneniu mechúra.

   Niekedy sa vytlačí celý plodový obal (amniálny vak), inokedy bude prvé šteňa predtým, ako sa objaví vonku, pretlačené membránou vaku a uvidíte malý výtok tekutiny. Sučka pretrhne objavujúci sa vak a zubami vytiahne viditeľné membrány. Tieto membrány vytvárajú v ceste vrhu šmykľavý obal, uľahčujúci priechod šteniat.

   V tejto fáze sučka normálne leží. Často sa obracia a čistí. každé otočenie je sprevádzané silným sťahom.

   Neponáhľajte sa pomáhať, ale obďaleč sučku sledujte. Niektoré nervózne sučky musia mať blízko svojho pána, ktorý im dáva istotu, ale nezasahuje. Takých sučiek je však menej. Iné sučky zvyčajne ruší prítomnosť ich pána.

   Neznepokojujte sa, ak šteňa prichádza na svet zadnou časťou – 40 % vrhov šteniat sa uskutočňuje takto. Keď sa objaví hlava šteňaťa, sučka urobí pred jeho vytlačením krátku prestávku

Prvé šteňa

   Neskúsená sučka obvykle porodí svoje prvé šteňa 3 alebo 4 hodiny po začiatku tlačenia. Narodené šteňa energicky očistí dôkladným olízaním, čím sa odstránia všetky membrány, ktoré sučka obvykle zožerie. Prehryzie tiež pupočnú šnúru. Šteňa, stimulované matkiným čistením a jej pachom, čoskoro hľadá bradavku a bezprostredne začne sať, napomáhajúc tvorbu zásob mlieka.

   Placenta šteňaťa môže vyjsť naraz s ním, alebo až o 15 minút. (V prípade viacerých šteniat jedno môže vytlačiť membránu placenty predchádzajúcich šteniat.)

Ostatné šteňatá

   Druhé šteňa nasleduje v rozmedzí dvoch hodín. Niekedy to môže trvať dlhšie, ale po dvoch hodinách zdržania by ste mali vyhľadať pomoc veterinára. Ostávajúce intervaly medzi jednotlivými šteňatami sú obvykle kratšie. Pri veľkom vrhu – 10 až 14 šteniat to môže sučku trvať veľmi dlho. Skúsená rodiaca sučka to dokáže obvykle skôr. Priebeh pôrodu je u nej často rýchlejší a ľahší, s kratšími prestávkami medzi šteňatami.

 

Fáza 3: Vylúčenie membrán

   V prípade viacerých šteniat je to komplexná fáza. Membrány placenty obvykle odchádzajú s každým šteňaťom po 15 minútach. Môžu sa dostávať z tela spolu s nasledujúcim šteňaťom. Sučka sa pravdepodobne pokúsi tieto placenty zožrať, čo jej neuškodí (v najhoršom ich môže neskôr vyvrátiť alebo dostať zelenú hnačku). Ak môžete niektoré pozbierať bez rozrušenia sučky, urobte tak, ale nie je to dôležité. Dôležitejšie je zistiť, či sa množstvo placent zhoduje s množstvom narodených šteniat.

 

Informácie pre veterinára

   Keď sa musíte kontaktovať v niektorom okamihu s veterinárom, bude potrebovať určité informácie:

 • plemeno a vek sučky
 • dátum párenia (alebo párení)
 • počet dní od párenia
 • Žerie sučka normálne? Kedy žrala naposledy?
 • Má pošvový výtok?
 • Bola v poslednom čase chorá? Zvracala? Je rozrušená?
 • Aké pôrody mala v minulosti – predchádzajúce problémy?
 • Mala jej matka problémy pri pôrode?

 

Cisársky rez

   O potrebe a čase cisárskeho rezu rozhodne váš veterinár. I keď všeobecná narkóza predstavuje určitý stupeň rizika, nemusíte sa obávať tejto operácie. Ani jeden veterinár by vám ju neodporučil, ak by to nebola najbezpečnejšia voľba.

   Budete musieť dopraviť sučku na veterinárnu chirurgiu a počkať tam asi 1,5 až 2,5 hodiny, potom môžete sučku a šteňatá odviezť domov. Ak by sa to odohrávalo v noci, mohli by vás požiadať o pomoc pri ošetrení šteniat.

   Cisársky rez pozostáva z rezu stredovou čiarou alebo na bokoch brucha, z vybratia šteniat z maternice a zašitia rezu. Doma potom viackrát denne kontrolujte rez a prípadné problémy oznámte veterinárovi.

 

Starostlivosť o novú matku

   Väčšina sučiek má ľahký krvavý alebo zelený výtok najmenej 24 hodín po pôrode. Po veľkom vrhu to môže trvať aj týždeň. Umývajte sučku antiseptickým prostriedkom. Ak výtok pretrváva, poraďte sa zo zverolekárom. Sučka môže po zožraní placent zvracať alebo dostať hnačku. Ak dáte pozor a nedáte jej príliš tučnú stravu, malo by sa to upraviť.

Kŕmenie

   Intenzívne dojčiaca sučka musí dostať trikrát viac krmiva ako normálne. Aby mohla zožrať toto množstvo, musíte ho podávať takmer nepretržite.

   Krmivo musí obsahovať veľmi kvalitné bielkoviny, doplnkové vitamíny a minerálne látky.

Mliečne žľazy

   Pravidelne kontrolujte, či sa mliečne žľazy nezapaľujú (bolestivé červené rozšírené oblasti). Budete mať na to príležitosť, keď sučka na chvíľu opustí šteňatá, aby si oddýchla. Oznámte akékoľvek symptómy vášmu veterinárovi. Niekedy dochádza k abnormálnemu napuchnutiu po 24 až 48 hodinách po pôrode. Umývajte bradavky teplou vodou a vytláčajte prebytočné mlieko striedavým stláčaním a uvoľňovaním (kvôli naplneniu) okolia bradaviek. Problém sa automaticky vyrieši ihneď, ako začnú šteňatá piť viac mlieka.

 

Ako môžete pomôcť

   Ak sučka nejaví znaky starostlivosti o šteňa, stimulujte ju očistením membrán z jeho ňucháčika a očistite ho uterákom. Robte to iba v prípade absolútnej nutnosti, dajte pozor, aby ste neočistili zo šteňaťa všetku tekutinu – nechajte ju očistiť sučke. Mohla by odmietnuť šteňa, ktorému ste venovali prílišnú pozornosť. Nikdy neberte šteňa preč – urobte iba najpotrebnejšie a vráťte ho sučke. Nechajte šteňa olízať sučkou, potom jemne trite jeho papuľku o jej mliečne žľazy, aby ste ho povzbudili cicať.

   Keď vidíte šteňa dlhšie ako niekoľko minút v pôrodných cestách a sučka stále tlačí, pomôžte ho veľmi jemne vytiahnuť. Ak to nepomôže, zavolajte zverolekára.

Oddelenie pupočnej šnúry

   Pri čistení šteňaťa od membrán budete musieť odrezať pupočnú šnúru. Presvedčte sa o čistote a sterilite rúk. Zviažte šnúru jemnou bavlnenou niťou vo vzdialenosti asi 1,5 – 2,5 cm od šteňaťa. Odstrihnite konce nite a odrežte šnúru vo vzdialenosti 5 mm – 1 cm od nite. Dajte pozor, aby ste šnúru nenatiahli.

 

Eklampsia (popôrodné kŕče)

   V prvých mesiacoch po pôrode zabezpečte vždy niekoho, kto bude kontrolovať spokojnosť a pohodu sučky. To je obzvlášť dôležité u malých plemien, najmä yorkshirských teriérov. Tieto psy sú náchylné na stav nazývaný eklampsia (laktačný tetanus), vyvolávaný nedostatkom vápnika.

Symptómy:

   Problém vzniká obvykle pred pôrodom, alebo v prvých mesiacoch dojčenia. Postihuje sučky s veľkým vrhom, ktoré museli veľa dojčiť. Sučka sa stáva nepokojnou, chodí dookola, dychčí, skučí, striedavo vstáva a sadá si. Ak sa problém zhorší, dostáva kŕče sprevádzané trasúcimi sa svalmi a zrejmým nedostatkom koordinácie. Môže dostať ťažký záchvat a keď nezabezpečíte liečenie, uhynie.

Liečenie:

   Eklampsia je veterinársky závažný prípad. Ak máte podozrenie, okamžite zavolajte veterinára – musí dať sučke injekciu vápnika. Najmenej 24 hodín potom kŕmte šteňatá sami.

Prevencia:

   Nie je vždy možno vyhnúť sa tomuto stavu, vznikajúcemu v dôsledku straty vápnika v období vnútromaternicového vývoja šteniat a dojčenia. Podávajte kotným a dojčiacim sučkám vhodné vitamínové a minerálové doplnky, vrátane vápnika, a tak predchádzajte tomuto javu.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

DOG

(Vladimír Horváth, 15. 4. 2018 17:25)

Psy sú super mi máme sučku Tamaru špica a jakého psa máte vy?

Yorkshire šteňatá

(Zuzana, 8. 4. 2018 14:50)

Dobry deň chcem sa spýtať o radu mame 3rocnu sučku yorkshire ešte nerobila ani nebola krytá ideme po prvý krát skúsiť ma 1,50kg veľmi milá chcem sa spýtať o radu koľko môže približne porodiť šteniatok po prvý krát bojíme sa aby to zvládla spolupracujeme s veterinárkou ďakujem

Yorksirsky terier(5 rokov)

(Kika, 10. 3. 2016 15:32)

Ahojte chcela by som sa spytat. Moja fenka bude mat tento rok 5 rokov a chcela by som ju dat prvy krat dat naparit. Ze si moze mat este v 5 rokoch? Lebo moja mama ju chce dat az v 6 ale ja som citala ze to uz je risk. Tak sa chcem spytat ze kedy?

Re: Yorksirsky terier(5 rokov)

(Lavra, 13. 4. 2016 8:27)

Môj pes má 4 roky a je kotna tak že môže byť aj V 5 kotna

Re: Yorksirsky terier(5 rokov)

(Eva, 31. 10. 2016 13:35)

Dobrý deň, moja sučka mala prvý krát skoro v piatok roku šteniatka a mala ich 14 sama vrhla všetky a bola úžasnou maminkou :-)

pred pôrodom

(Eva, 31. 10. 2016 13:31)

Dobrý deň, všade na internete som hľadala, že ako budem vedieť keď má sučka začať rodiť ale myslím to v tom, že našej sučke opuchne vágína a to až tak, že to má ako strednú loptičku. len teraz neviem či opúcha týždeň pred kotením. Ak niekto vie poradiť tak vás poprosím chcela by som byť vtedy pri nej. Minulý rok sa mi okotila a nebola som pri nej a mala až 14 šteniat ale väčšina podochla :-(

Pomoc

(Radka, 1. 8. 2016 13:53)

Dobrý máme sučku čo je teraz kotna,je už kotna 2x ale je normálne keď má 11 rokov a je kotna ? Prežije to? Je to malý vzrast psa - kríženec čítala som že pes s malým vzrastom sa dožije aj 17 rokov...

Staford

(Honey, 11. 12. 2015 6:55)

Dobrý deň 7decembra moja fenka rodila dnes 11teho a moja fenka mala prvý krát od pôrodu sračku ma slizký až hnedo červený výtok . Nechce jesť granule Iba konzervy cestoviny .

Re: Staford

(Diana , 23. 4. 2016 15:21)

Je to normálne aj môja sučka to má

Pes

(Lavra, 13. 4. 2016 8:16)

Môj pes má dole chvost je to normálne?

Porod masej sucky

(Danka, 14. 8. 2015 1:38)

Nasa sucka ma teraz ma teraz 11 mesiacova prave vcera o 21 45 hodine vrhla na svet svoje prve potomstvo .Vedeli sme priblizny cas oplodnenia ,aj vrhu.Chcela som vidiet vak cely porod .Cakali sme aj s detmi cca 6 dni, no stalo to za to.V dobe gravidity bola dost neposlusna ,hrava a rada strazila.Velmi rada sa rozmaznavala, vzdy som si pre nu nasla cas na pohladkanie, potapkanie a mile slova povzbudenia, ze vsetko dobre dopadne a on, akoby mi rozumela. Ked som si sadla do miestnosti, kde som chcela byt trocha sama ,prisla za mnou,aby som ju pohladkala, dala si na moje kolena hlavu a niekedy aj zaspala.Na porod si pripravila uzemie za postelou, kuok miesta medzi stenami.Stiahla nam paplon z postele a zakryla sa.Prve 2 stenata prisli na svet ihned po sebe, dalsie asi 1 hodinu po a ked sme si mysleli, ze ma uz po tom,este stale mala vacsie brusko, myslela som si, ze tam ma este placentu.O hodinu prisli na svet dalsie 2 steniatka.Cely porod mohol trvat asi 6 hodin.Po tych 3 prvych stenatach prestala mat o ne zaujem,povalovali sa jej od seba ,no pohladkani a milych slovach ich prijala, zrejme bola rada , ze sme s nou.

Re: Porod masej sucky

(Michaela, 10. 9. 2015 2:11)

11 mesacna fena kotna??vam sibe

honcovanie

(Martina, 26. 5. 2011 9:29)

Vie mi prosím vás niekto poradiť? Naša fenka (2,5 roka) sa začala honcovať koncom júna s trvaním 3 týždne. Prešiel týždeň aj pár dní a honcuje sa opäť. Ešte som nepočula o tom, aby mala fena 2 cykly po sebe s 1-2 týždňovou prestávkou. Stretli ste sa niekto s takýmto prípadom. Asi bude nutné navštíviť veterinára :(

Re: honcovanie

(elena, 4. 8. 2012 19:32)

Aj moja sučka mala podobné problémy. Nakoniec sme navštívili MVDr. Hoška v Brne, je to špecialista na gynekológiu u psov. On pomohol. Odporúčam.

hav"fňuk...

(kika, 9. 9. 2015 14:06)

chcela by som najst na webe test pre psov

civava

(mimi, 5. 9. 2015 14:09)

Prosim vas neviete mi poradit,ked chcem dat pripustit civavu-merle kratkosrstu tak musim ju dat pripustit len s kratkosrstou-merle,alebo aj s inou civavou.Dakujem

pes

(Alex, 22. 4. 2015 17:07)

Môže mať aj 11 ročný pes šteňatá prvy krat ?

Re:fena

(Megan, 4. 9. 2015 15:12)

Prosím, koľko šteniatok može mať Maďarská vyžla?

prosím

(Majo, 31. 7. 2013 14:28)

Dobrý den , chcel by som sa spýtať či može suka byť kotná ked sa nehárala a skákal po nej pes

Re: prosím

($*, 21. 7. 2015 10:38)

Nie,nemôže...ale je divne,že ho k sebe pustila