Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kotnosť a vrhnosť

27. 5. 2008

Kotnosť a vrhnosť

 Suka pohlavne dospieva medzi ôsmym a dvanástym mesiacom. V niektorých prípadoch to býva už v šiestich mesiacoch alebo oneskorene až do osemnásteho mesiaca. Keby sa u suky do dvadsiatich mesiacov neprejavilo obdobie honcovania, poraďte sa so zverolekárom.

 Honcovanie

 Obdobie honcovania spravidla trvá osemnásť až dvadsaťjeden dní, hoci iba niekoľko dní uprostred tohto obdobia suka pripúšťa k sebe psa a môže počať. V prvom štádiu honcovania opuchnú na vulve pysky. Zakrátko suka začne krvácať (nemožno to porovnávať s krvácaním ženy pri menštruácii). Krváca štyri až štrnásť dní (priemerne desať dní). V tom období veľmi priťahuje psy, ale ich návrhy neprijíma.

 Postupne sa krvácanie zoslabuje alebo celkom prestáva. Vulva sa maximálne rosšíri a suka je pripravená pripustiť si psa. Začína sa plodné obdobie, ktoré trvá päť až dvanásť dní, pričom pohlavná žiadostivosť vrcholí v jeho prevé dva - tri dni. Ak plánujete šteňatá, vtedy dovoľte suke páriť sa. Párenie by sa malo o dva dni zopakovať, aby sa zvýšili vyhliadky na úspešné oplodnenie. Keď suka počne, obdobie honcovania sa zvyčajne skončí skôr ako inokedy. U domáceho psa sa obdobie honcovania normálne vyskytuje dva razy ročne s výnimkou basenjiho, ktorý podobne ako divé psy, vlky a líšky má v priebehu roka iba jeden sexuálny cyklus. Väčšina súk má svoje obdobie honcovania v januári až v marci a v auguste až v septembri. Často sa vyskytujú výnimky a niektoré suky medzi obdobím honcovania mávajú dlhšiu alebo kratšiu prestávku.

 Na zastavenie honcovania, odsunutie alebo potlačenie sexuálneho cyklu sa podávajú orálne alebo injekciami hormóny. Keby ste z týchto dôvodov chceli svojej suke podať hormónym, postupujte podľa rady zverolekára.

 Kotnosť

 Kotnosť trvá priemerne 63 dní. Až v piatom týždni spozorujeme napuchnutie brucha. Lenže ak má suka vrhnúť jedno - dve šteňatá alebo je tučná, vôbec nemusíme zistiť príznaky blížiaceho sa materstva. Približne od tridsiateho piateho dňa kotnosti sa zväčšujú struky a aj bradavky sú väčšie a ružové. Tri - štyri dni pred vrhom šteniat možno z bradaviek vysať vodnatý sekrét. U súk, ktoré už niekoľko ráz vrhli, sa zväčšenie strukov prejaví v poslednom týždni kotnosti. Materské mlieko sa vytvára už päť - šesť dní pred kotením. Počas kotnosti suku kŕmte dostatočným množstvom najkvalitnejšieho krmiva, podľa zverolekárovej rady pridávajte k potrave polyvitamínové a kalciové prípravky. Až do kotenia mierne s ňou cvičte. Na začiatku kotnosti, desať dní pred vrhnutím a desať dní po vrhnutí podajte suke odčervovacie tabletky.

 Na príchod šteniat sa pripravte. Kotiaca a dojčiaca suka si vyžaduje tichý čistý ukrýt, napríklad debničku, kôš alebo búdu s podstielkou z novinového papiera. Keď ste v týchto veciach neskúsený, poraďte sa pred týmto veľkým dňom s dôveryhodným chovateľom alebo so zverolekárom.

 Vrhnutie

 Ani vtedy, ak vaša suka o niekoľko dní prekročí predpokladaných šesťdesiattri dní (ak poznáte presný dátum posledného párenia), nemusíte sa ešte obávať: pravda, za predpokladu, že suka normálne žerie, zdravotne je v poriadku, nevylučuje z vulvy sfarbený výtok a napína svaly iba pri pohybe.

 Lenže keď sa niektorá z týchto zásad poruší a šteňatá sa nezjavia ani v priebehu najbližších dvoch hodín, hneď sa poraďte so zverolekárom. S približujúcim sa vrhom suka sa stáva nepokojná, stráca záujem o krmivo, kŕčovito lapá dych a pripravuje si lôžko. Pobieha dookola, niekedy si zvolí celkom iné miesto, ako ste jej pripravili, podráždene prehrabáva podstielku, krúti sa, ľahne si a vzápätí sa zase postaví. Tento stav trvá obyčajne asi dvanásť hodín, môže byť buď kratší, alebo pretrvávať deň - dva.

 Niekedy sa vyskytnú prestávky, keď sa suka správa celkom normálne. Kým sa na suke neprejavuje kŕčovité napätie a kým nemá z vulvy sfarbený výtok, neznepokojujte sa. Kotenie sa začína vo chvíli, keď sa u suky prejavia prvé sťahy alebo začne vylučovať sfarbený (často fľaškovozelený) výtok. Vtedy už ide do tuhého. V priebehu jednej hodiny prichádza na svet prvé šteňa. Najprv sa zjaví plodový obal, ktorý suka niekedy roztrhne oblizovaním. Potom nasleduje šteňa, ktoré je čiastočne alebo celkom v blane plodového obalu. Šteňatá sa niekedy kotia zadnými labkami dopredu. To neznamená, že ide o obrátený vrh, a vôbec sa nemusíte obávať.

 Vyvrhnuté šteňa spája s placentou pupočná šnúra, ktorú suka prehryzne. Ak to neurobí, alebo ak šteňaťu blana zakrýva tvár, pomôžte. Odstráňte z nodier a z tváre blanu a roztrhnite pupočnú šnúru. Nepoužívajte nožnice. Šnúru roztrhnite rukami. Oddeľte ju asi 4 cm od pupka. Potom hneď šteňa vráťte matke. Suka oddychuje celé minúty, kým vrhne ďalšie šteňa. Postupom vrhu sa intervaly skracujú, ale môžu byť nepravidelné.

 1. Počas prvej fázy kotenia suka ešte pokojne spí.
 2. Keď plod vstúpi do panvy, u suky sa prejavia sťahy; zakrátko vyvrhne šteňa.
 3. Vo vulve sa zjaví plodový obal s plodom. Toto šteňa prichádza na svet najprv zadnou časťou.
 4. Šteňa po vyvrhnutí pokrýva blana plodového obalu.
 5. Suka blanu strhne a prehryzne pupočnú šnúru.
 6. Matka oblizovaním šteňa umýva a zároveň ho povzbudzuje, aby sa nadýchlo.
 7. Medzi vrhmi suka oddychuje a dozerá na cicajúce šteňatá.

 Mimoriadne prípady

 Maximálny časový limit na vrhnutie jedného šteňaťa, rátajúc od prvého sťahu, sú dve hodiny. Sú to dve hodiny od začiatku kotenia každého šteňaťa, nie od začiatku celého vrhu. Keď suka po dvoch hodinách šteňa nevyvrhne, spojte sa so zverolekárom. Celkový čas na priemerný vrh štyroch až ôsmich šteniat je do šesť hodín.

 Placentu suka vytláča buď po každom šteňati, alebo vychádza v istých intervaloch nepravidelne v chuchvalcoch, alebo až na konci vrhu. Zabráňte suke, aby ju zožrala, k čomu ju vedie prirodzený pud. Spáľte ju alebo ju odpracte.

 Väčšina súk vrhá ľahko. Ak sa vyskytujú problémy, zverolekár pomôže ručne, podá lieky alebo odporučí cisársky rez. Cisársky rez sa vykonáva za celkovej anestézy a pristupuje sa k nemu zväčša v prípadoch, keď vrh trvá viac ako dvanásť hodín. Cisársky rez nemá vplyv na budúcu plodnosť ani na budúci priebeh vrhu.

 Pri vrhu pomáhajte iba vtedy, keď šteňa spolovice uviazne vo vulve a vychádza veľmi pomaly. Najprv si overte, či máte čisté ruky. Potom mláďa pevne uchopte, hladko, jemne, miernym krútivým pohybom ho ťahajte a zároveň sa oprite o telo suky. Vyberajte ho v súlade s prirodzenými ťahmi suky.

 

Pôrod

   Sučka pravdepodobne zvládne celý proces pôrodu s minimom vašej pomoci, ale sledujte jednotlivé fázy. Podrobne si zaznamenávajte:

 • Prvú fázu
 • Zelený výtok
 • Tlaky
 • Vrh každého šteňaťa a jeho placenty

 

Fáza 1: Dilatácia maternicového kŕčka

   Túto fázu u niektorých sučiek nespozorujeme, u iných môže trvať 3 až 24 hodín.

   Krátke sťahy uvedú prvý plod do panvy. To privedie plodové blany do kŕčka a stimuluje jeho otvorenie. Sučka je nepokojná a netrpezlivá, nevie sa upokojiť a často horúčkovite prehrabúva svoju podstielku. Pravdepodobne bude dychčať a jej pulz sa zrýchli.

 

Fáza 2: Vytlačenie plodu

   Celková dĺžka druhej fázy úplne presne závisí od počtu šteniat. Zriedkavo prekročí 6 hodín a ani pri veľkom vrhu by nemala prekročiť 12 hodín.

   Keď prvé šteňa vstúpi do panvy, sťahy sú prudšie, dlhšie a častejšie. Sučka reaguje kŕčovitým vystieraním zadných končatín. V tejto fáze môže dôjsť k vyprázdneniu mechúra.

   Niekedy sa vytlačí celý plodový obal (amniálny vak), inokedy bude prvé šteňa predtým, ako sa objaví vonku, pretlačené membránou vaku a uvidíte malý výtok tekutiny. Sučka pretrhne objavujúci sa vak a zubami vytiahne viditeľné membrány. Tieto membrány vytvárajú v ceste vrhu šmykľavý obal, uľahčujúci priechod šteniat.

   V tejto fáze sučka normálne leží. Často sa obracia a čistí. každé otočenie je sprevádzané silným sťahom.

   Neponáhľajte sa pomáhať, ale obďaleč sučku sledujte. Niektoré nervózne sučky musia mať blízko svojho pána, ktorý im dáva istotu, ale nezasahuje. Takých sučiek je však menej. Iné sučky zvyčajne ruší prítomnosť ich pána.

   Neznepokojujte sa, ak šteňa prichádza na svet zadnou časťou – 40 % vrhov šteniat sa uskutočňuje takto. Keď sa objaví hlava šteňaťa, sučka urobí pred jeho vytlačením krátku prestávku

Prvé šteňa

   Neskúsená sučka obvykle porodí svoje prvé šteňa 3 alebo 4 hodiny po začiatku tlačenia. Narodené šteňa energicky očistí dôkladným olízaním, čím sa odstránia všetky membrány, ktoré sučka obvykle zožerie. Prehryzie tiež pupočnú šnúru. Šteňa, stimulované matkiným čistením a jej pachom, čoskoro hľadá bradavku a bezprostredne začne sať, napomáhajúc tvorbu zásob mlieka.

   Placenta šteňaťa môže vyjsť naraz s ním, alebo až o 15 minút. (V prípade viacerých šteniat jedno môže vytlačiť membránu placenty predchádzajúcich šteniat.)

Ostatné šteňatá

   Druhé šteňa nasleduje v rozmedzí dvoch hodín. Niekedy to môže trvať dlhšie, ale po dvoch hodinách zdržania by ste mali vyhľadať pomoc veterinára. Ostávajúce intervaly medzi jednotlivými šteňatami sú obvykle kratšie. Pri veľkom vrhu – 10 až 14 šteniat to môže sučku trvať veľmi dlho. Skúsená rodiaca sučka to dokáže obvykle skôr. Priebeh pôrodu je u nej často rýchlejší a ľahší, s kratšími prestávkami medzi šteňatami.

 

Fáza 3: Vylúčenie membrán

   V prípade viacerých šteniat je to komplexná fáza. Membrány placenty obvykle odchádzajú s každým šteňaťom po 15 minútach. Môžu sa dostávať z tela spolu s nasledujúcim šteňaťom. Sučka sa pravdepodobne pokúsi tieto placenty zožrať, čo jej neuškodí (v najhoršom ich môže neskôr vyvrátiť alebo dostať zelenú hnačku). Ak môžete niektoré pozbierať bez rozrušenia sučky, urobte tak, ale nie je to dôležité. Dôležitejšie je zistiť, či sa množstvo placent zhoduje s množstvom narodených šteniat.

 

Informácie pre veterinára

   Keď sa musíte kontaktovať v niektorom okamihu s veterinárom, bude potrebovať určité informácie:

 • plemeno a vek sučky
 • dátum párenia (alebo párení)
 • počet dní od párenia
 • Žerie sučka normálne? Kedy žrala naposledy?
 • Má pošvový výtok?
 • Bola v poslednom čase chorá? Zvracala? Je rozrušená?
 • Aké pôrody mala v minulosti – predchádzajúce problémy?
 • Mala jej matka problémy pri pôrode?

 

Cisársky rez

   O potrebe a čase cisárskeho rezu rozhodne váš veterinár. I keď všeobecná narkóza predstavuje určitý stupeň rizika, nemusíte sa obávať tejto operácie. Ani jeden veterinár by vám ju neodporučil, ak by to nebola najbezpečnejšia voľba.

   Budete musieť dopraviť sučku na veterinárnu chirurgiu a počkať tam asi 1,5 až 2,5 hodiny, potom môžete sučku a šteňatá odviezť domov. Ak by sa to odohrávalo v noci, mohli by vás požiadať o pomoc pri ošetrení šteniat.

   Cisársky rez pozostáva z rezu stredovou čiarou alebo na bokoch brucha, z vybratia šteniat z maternice a zašitia rezu. Doma potom viackrát denne kontrolujte rez a prípadné problémy oznámte veterinárovi.

 

Starostlivosť o novú matku

   Väčšina sučiek má ľahký krvavý alebo zelený výtok najmenej 24 hodín po pôrode. Po veľkom vrhu to môže trvať aj týždeň. Umývajte sučku antiseptickým prostriedkom. Ak výtok pretrváva, poraďte sa zo zverolekárom. Sučka môže po zožraní placent zvracať alebo dostať hnačku. Ak dáte pozor a nedáte jej príliš tučnú stravu, malo by sa to upraviť.

Kŕmenie

   Intenzívne dojčiaca sučka musí dostať trikrát viac krmiva ako normálne. Aby mohla zožrať toto množstvo, musíte ho podávať takmer nepretržite.

   Krmivo musí obsahovať veľmi kvalitné bielkoviny, doplnkové vitamíny a minerálne látky.

Mliečne žľazy

   Pravidelne kontrolujte, či sa mliečne žľazy nezapaľujú (bolestivé červené rozšírené oblasti). Budete mať na to príležitosť, keď sučka na chvíľu opustí šteňatá, aby si oddýchla. Oznámte akékoľvek symptómy vášmu veterinárovi. Niekedy dochádza k abnormálnemu napuchnutiu po 24 až 48 hodinách po pôrode. Umývajte bradavky teplou vodou a vytláčajte prebytočné mlieko striedavým stláčaním a uvoľňovaním (kvôli naplneniu) okolia bradaviek. Problém sa automaticky vyrieši ihneď, ako začnú šteňatá piť viac mlieka.

 

Ako môžete pomôcť

   Ak sučka nejaví znaky starostlivosti o šteňa, stimulujte ju očistením membrán z jeho ňucháčika a očistite ho uterákom. Robte to iba v prípade absolútnej nutnosti, dajte pozor, aby ste neočistili zo šteňaťa všetku tekutinu – nechajte ju očistiť sučke. Mohla by odmietnuť šteňa, ktorému ste venovali prílišnú pozornosť. Nikdy neberte šteňa preč – urobte iba najpotrebnejšie a vráťte ho sučke. Nechajte šteňa olízať sučkou, potom jemne trite jeho papuľku o jej mliečne žľazy, aby ste ho povzbudili cicať.

   Keď vidíte šteňa dlhšie ako niekoľko minút v pôrodných cestách a sučka stále tlačí, pomôžte ho veľmi jemne vytiahnuť. Ak to nepomôže, zavolajte zverolekára.

Oddelenie pupočnej šnúry

   Pri čistení šteňaťa od membrán budete musieť odrezať pupočnú šnúru. Presvedčte sa o čistote a sterilite rúk. Zviažte šnúru jemnou bavlnenou niťou vo vzdialenosti asi 1,5 – 2,5 cm od šteňaťa. Odstrihnite konce nite a odrežte šnúru vo vzdialenosti 5 mm – 1 cm od nite. Dajte pozor, aby ste šnúru nenatiahli.

 

Eklampsia (popôrodné kŕče)

   V prvých mesiacoch po pôrode zabezpečte vždy niekoho, kto bude kontrolovať spokojnosť a pohodu sučky. To je obzvlášť dôležité u malých plemien, najmä yorkshirských teriérov. Tieto psy sú náchylné na stav nazývaný eklampsia (laktačný tetanus), vyvolávaný nedostatkom vápnika.

Symptómy:

   Problém vzniká obvykle pred pôrodom, alebo v prvých mesiacoch dojčenia. Postihuje sučky s veľkým vrhom, ktoré museli veľa dojčiť. Sučka sa stáva nepokojnou, chodí dookola, dychčí, skučí, striedavo vstáva a sadá si. Ak sa problém zhorší, dostáva kŕče sprevádzané trasúcimi sa svalmi a zrejmým nedostatkom koordinácie. Môže dostať ťažký záchvat a keď nezabezpečíte liečenie, uhynie.

Liečenie:

   Eklampsia je veterinársky závažný prípad. Ak máte podozrenie, okamžite zavolajte veterinára – musí dať sučke injekciu vápnika. Najmenej 24 hodín potom kŕmte šteňatá sami.

Prevencia:

   Nie je vždy možno vyhnúť sa tomuto stavu, vznikajúcemu v dôsledku straty vápnika v období vnútromaternicového vývoja šteniat a dojčenia. Podávajte kotným a dojčiacim sučkám vhodné vitamínové a minerálové doplnky, vrátane vápnika, a tak predchádzajte tomuto javu.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

moja fenka ma v sebe mrte steniatko

(begy, 22. 5. 2015 22:29)

prosim o radu ako dalej postupovat,ci ich da sama zo seba von alebo iba operacne.dakujem za radu

neviem ci je moja fenka kotna

(maivis52, 26. 3. 2015 21:22)

Raz večer som bola s mojou fenkou na prechadzke a nejaky pes sa k nej priblizil a neviem ci ju okotil lebo to tak vizeralo.Jeho majtelka nic nerobila a tak som toho psa musela odohnat.Teraz neviem ci je moja fenka kotna alebo nie,bolo by to po prvy krát.A ani neviem ci je bezpecne aby bola fenka kotna ked ma len jeden rok a pät mesiacov

Bitch

(KoKot, 3. 12. 2014 11:19)

Kolko ma priemerný pes mláďat

pomoooc

(Michaela, 3. 4. 2013 12:32)

Dobrý den chcela som sa len spýtat mam yoksirku a ma 9mesiacov prvý krát sa mi harala a ostali jej cecusiky vacssie neviem s coho to ma neviem ci neni kotna moze to byt:?mam ml.brata a ten snou chodieva von tak neviem ci nieco nezatajil.....mate niekto s tým skusenoti?

Re: pomoooc

(laura, 4. 10. 2014 14:34)

Mohla by mať ale museli by sa spojit

čakanie

(Katherine , 18. 4. 2011 14:43)

Stale čakáme kedy sa nam okoti fenka pretahuje to uz tyzdeň,je v poriadku,žerie,spi,je veselá.Sem tam ma biely vytok ale inak nič.om zvedavá koľko ich bude mať tentokrát........

Re: Katherine - čakanie

(Bernard, 19. 4. 2011 23:11)

my sme na tom podobne, neviem sa dočkať, nakrytá bola 14. a 16. 2. a tipujem to na najbližšie tri dni

Re: Re: Katherine - čakanie

(Bernard, 4. 5. 2011 12:02)

tak sme sa dočkali - 23. 4. vrhla dve šteniatka, psíka a sučku, malé krásne jazvečíky

bradavky

(:-), 11. 11. 2013 10:50)

Ahojte chcem sa spýtať či bude mať fenka potom ako štebiatka prestanú cicať ešte pekné bradavky a ak áno tak kolko to bude trvať.

prosím

(Majo, 31. 7. 2013 14:27)

Šteniatka ...?

(Barbora, 23. 1. 2013 18:14)

Dobrý deň, vedeli by ste mi, prosím vás, poradiť ?
Mám skoro 2 ročnu fenku , asi pred týždňom alebo dvomi sa začala hárať, asi pred týždňom som si všimla, že za ňou začal chodiť jeden pes.
Ako mám zistiť, či už je kotná ?
Pes za ňou stále chodí (pretože ho neviem nijak odohnať, dokáže preskočiť normálny vysoký plot) a dnes keď som fenku kŕmila, som si všimla, že sa ešte asi hára ....

háranie

(zuzana, 20. 10. 2011 10:45)

Chcem sa spýtať,či sa pes po zrealizovaní aktu vracia na miesto činu k tej istej fena.Naša fenka sa hára a manžel od nej odohnal večer psa,len nevieme,či sa niečo stalo,teda,či ho k sebe pustila alebo nie.Šteňatá nechceme od nejakého pouličného tuláka. :-(

Re: háranie

(bibiana, 12. 4. 2012 13:55)

mne sa to stalo tiez no nam fenka usla zo psom bola prec cca 2 hodinky co sme hu nemohli najst a teraz tiez nevieme ci k niecomu doslo alebo nie.no na druhy den sa pes vratil a fenka bola ochotna sa s nim znovu parit co to znamena? poradte niekto

Okotenie

(Evelyn, 5. 12. 2011 14:02)

dobry den chcela by som sa spytat sucka mi v noci cca o pol 2 okotila prve steniatko, asi hodinku na to vyslo aj druhe .... teraz dychci a knuci je dost malinka.. papa normalne aj sa napije ale knuci ked pri nej niesme ... nemoze mat eklampsiu...??

Popôrodný zápach

(Anna, 1. 11. 2011 17:26)

Dobrý večer, pred týždnom sa mi okotila 5 ročná fena a strašne zapácha.Pri pôrode som nebola tak neviem či mala dáke tažkosti alebo nie.V minulosti ich nemala ale ani ten zápach nebol.

fenka po cisárskom

(gaga, 5. 7. 2011 9:41)

Ahoj chcela by som sa informovať, včera podstúpila naša fenka cosársky, zostalo jedno šteniatko. Pri cisárskom sme dali odstrániť aj maternicu, aby už šteniatka nemala. O šteniatko prejavuje záujem, líže ho zohrieva, ale nevidela som, žeby šteniatko salo mlieko. poprosím o radu

Re: fenka po cisárskom

(januška, 17. 9. 2011 21:25)

nám sa práve dnes okotila naša fenka. síce normalným spôsobom ale celý deň som ju pozorovala. šteniatka najprv nesali vôbec mlieko ale postupne sa k nej prisavali .... Mýslím že ono si nájde k nej cestu a bude piť mliečko len to treba nechať na prírodu...

prosim poradte

(pekne, 5. 3. 2011 21:25)

aka je pravdepodobnost ze ked nasa sucka bigl sa sparila s biglom s ktorim bola spojena 20 min a potom aj s inym psom ale nevieme kolko boli spojeni a ake teraz bude mat steniatka bigle alebo krizence bigla a ineho psa napiste my prosiiim moj mail je barca147258@azet.sk

Re: prosim poradte

(Kika, 18. 7. 2011 16:08)

No ak bol ten druhy pes krizenec tak budu skor take krizene.

okotenie

(rado, 7. 6. 2011 6:43)

prosim vas neviete mi niekdo poradit mo ja sucka vcera jej zacal okolo13:39 tiect zeleny vytok a nic sa nestalo neookotila sa do hodiny ani do dneska rana sa neookotila a uz je natom ozaj zle uz nevie sa postavit zadne laby ju bolia a stale ma ten vytok neviete co sa mohlo stat ked o nieco hore som cital ze ked uz jej tecie vytok tak uz ide do tuheho ze za 1 hod. sa okoti a podla toho som sa riadil a nic prosim pomozte.