Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pochopte vášho psa

21. 3. 2011

   Vzťah s obľúbeným domácim psom môže byť najzvláštnejším dobrodružstvom vášho života. Psy sa síce mentálne ani zďaleka nemôžu vyrovnať ľuďom; predsa však je každý pes jednotlivcom s myšlienkami a špecifickou osobnosťou. Lepšie pochopenie toho, čo udržuje vášho psa pri živote, môžete dosiahnuť iba rozvojom vzťahu s ním. Viete napríklad, ktoré hľadiská správania psa sa zakladajú na pudoch a ktoré na citoch, ako je strach, osamelosť a agresivita? Prečo psy krútia chvostom, štekajú. hryzú, naháňajú mačky? Skúmanie dôvodov správania – či už je problematické alebo nie – môže byť zložité, ale postupnou snahou porozumieť im zlepšíte akosť vás oboch.

 

Inteligencia psa

   Empatia medzi ľuďmi a psami sa vyvinula počas tisícročí domestikácie psa. Selektívny čistokrvný chov značne zmenil zviera divej svorky na iné, spokojné so životom s dvojnohými bytosťami, ktoré ovládajú všetko od jeho krmiva a vody až po jeho prístup k okolitému svetu. Niekedy sa pes ešte podobá svojim divokým vlčím predkom, vyhľadávaním ich spoločnosti a vzdorom proti ľudskej autorite, a vtedy musí byť skrotený silou. Ale psy väčšinou vidia svojich majiteľov v priaznivom svetle a ich vzťah k nim je obvykle založený na vzájomnej hlbokej dôvere.

   Zodpovedný majiteľ psa by mal rozumieť všetkým prejavom svojho psa a iných psov a príslušne na ne reagovať. Mimoriadne dôležité je porozumieť reči psa, vyjadrovanej jeho postojmi alebo správaním. Mnohí citliví ľudia majú nadanie pre intuitívne pochopenie psa. Nanešťastie, niektorí ľudia preháňajú tento antropomorfizmus, pripisujúci psom zložité ľudské správanie a city. Psy sú motivované na oveľa nižšej úrovni a môžeme ich ľahšie uspokojiť, v protiklade s domnienkami mnohých ľudí.

 

Aký múdry je pes?

   Inteligencia psa je problematickým pojmom; jej miera vyvoláva ešte stále vedecké spory. Len ťažko vieme porovnávať ľudí formovaných rozličnými kultúrami. V prípade psov je táto otázka ešte komplikovaná – u rozličných plemien sa vyvinuli odlišné telesné schopnosti a prírodné pudy. Predstavte si len zjavné rozdiely medzi trpasličími a obrovskými plemenami, medzi strážnymi plemenami a chrtmi, medzi bojovými a pastierskymi psami.

   Mozog psa je oveľa menší ako ľudský. Jeho schopnosť skutočne myslieť nechýba, ale je znížená, i keď príležitostne budí dojem, že rozmýšľa o veciach a chová sa prekvapujúco „ľudsky“. Najznámejším exemplárom psa je Greyfriars Bobby, skyeský teriér, ktorý po smrti svojho pána sprevádzal jeho truhlu na cintorín a odmietol všetky pokusy odohnať ho. Pes strávil nasledujúcich 14 rokov až do svojej smrti v okolí cintorína, prejavujúc žiaľ za svojím strateným priateľom a pánom.

   Skúsení cvičitelia psov merajú inteligenciu rýchlosťou, akou sa pes naučí nové úlohy. na druhej strane, majitelia psov často merajú inteligenciu psa jeho schopnosťou odhaľovať ich nálady a želania. Je otázkou, či tieto prejavy skutočne predstavujú tú istú inteligenciu, ako je inteligencia človeka. Psy majú iste schopnosť učenia a spojenia signálov so špeciálnymi pohybmi a úlohami. Neposlúchajú slepo a vedia sa rozhodnúť, ak niečo nechcú urobiť. Majú vysoký stupeň „zvieracej inteligencie“, ale nemajú schopnosť rozumu a spájania komplikovaných abstraktných myšlienok.

 

Schopnosť asociácie u psov

   Psy majú schopnosť spájať v mysli dve myšlienky (slávnym príkladom je asociácia času kŕmenia so zvonením u Pavlovových psov). Psy však nevedia spájať časovo vzdialené príhody. Napríklad ak váš pes pri prechádzke na chvíľu odbehne, nebude mať váš trest požadovaný účinok pri jeho návrate o dve hodiny neskôr. Pes si spojí trest s návratom k Vám; nepochopí ho ako trest za nesplnenie návratu pred dvoma hodinami. Tajomstvom úspechu je vyvolať u psa vôľu k návratu, potešenie z neho. Ak návrat je preňho radostnou skúsenosťou, spojenou s pochvalou a milým slovom, priateľským pohladením alebo pochúťkou, pes sa vždy rád vráti a vie, že vy to chcete.

 

Rozumejú psi ľuďom?

   Psy veľmi dobre odhaľujú jemné ľudské signály, či už sú to vedomé alebo podvedomé znamenia radosti, rozrušenia alebo zlosti, alebo jednoduché zámery niečo urobiť. Na základe podobných signálov sa kontaktujú medzi sebou i jednotlivci svorky divých psov, používajúci reč tela a zvukov na vyjadrenie emócií. Pes zrejme nerozumie ľudskej reči – charakter a tón zvuku sú dôležitejšie. Pískané zvukové signály sú práve tak vhodné ako reč, ak sa pes, napríklad ovčiarsky, naučil poznať pískanie ako signál.

   Schopnosť psa vyhodnocovať zrakové a zvukové signály využívajú cvičitelia na vysokej úrovni pri použití psov ako hercov vo filmoch, televízii a cirkusoch. Psa pri cvičení nestrašíme, ale vyvolávame v ňom túžbu urobiť nám radosť. To ich môže motivovať naučiť sa komplexné cvičenia reagovaním na prípadne aj veľmi vzdialené signály.

 

Inštinkty psa

   Črty vrodeného správania mnohých psov sú dobre známe. Napríklad retrievery aj bez špeciálneho výcviku rady zbierajú a nosia predmety a s veľkou pýchou ich ukazujú svojim majiteľom. Stavače podvedome „ukazujú“ veci, ktoré ich zaujímajú ešte pred vlastný preskúmaním. Ovčiaky rady zhromažďujú do skupiny všetky živočíchy vrátane ľudí. Špice, dobermany a teriéry sú zasa všetci inštinktívnymi strážcami.

 

Územné inštinkty

   Základným pudom psov je ochrana domu a jeho majiteľov pred ľudskými votrelcami alebo psami. Pes si často nevšíma vtáky a iné zvieratá, ale ľudí a druhých psov považuje za svoj vlastný druh, a preto podozrieva neznámych členov tejto skupiny.

Inštinkt svorky

   Pes považuje svojho majiteľa za vodcu svorky, zodpovedného za ochranu skupiny. Ak „vodca svorky“ prijíma cudzinca (človeka alebo psa) bez agresivity, bude ho akceptovať aj pes. V neprítomnosti vodcu svorky preberá vedenie a správa sa úplne odlišne. Dokonca i malá, pokojná sučka môže prejaviť územnú agresivitu.

Zahnanie poštára

   Prechodní návštevníci územia (klasickým prípadom je poštár) slúžia nepriamo na poslinenie tohto pudu. Pretože pes ich odstraší, rýchlo odídu. Pes to považuje za zbabelosť a ich rovnošatu za znamenie osoby, ktorú môže zahnať na ústup. Ukončite toto správanie kontrolovaným stretnutím medzi psom a návštevníkom. Pes musí spoľahlivo zistiť, že vy ako vodca svorky, návštevníka kladne prijímate.

 

Inštinkty dravca

   I keď už niekoľko tisícročí prebieha domestikácia psa, niektoré ešte dodnes vykonávajú pohyby lovenia a chytania koristi. Dokážu vystopovať, chytiť a zabiť malé zvieratá alebo neúnavne naháňať korisť, až kým ju nechytia.

Prenasledovanie mačiek

   Psy vedia rozlíšiť mačky. Môžu šťastne nažívať s vlastnou rodinnou mačkou a znášať jej drzé správanie a na druhej strane vybehnúť von a naháňať susedovu mačku, potom sa vrátiť dnu a zaliezť do košíka spolu so známou domácou mačkou.

Trápenie oviec

   Ovce sú prirodzenou korisťou – prenasledované utekajú. Pes nenavyknutý na ovce ich bude často prenasledovať. Niektoré psy začnú zhromažďovať stádo a prestanú, až keď sa ovce v strachu schúlia spolu niekde v kúte. Iné psy pokračujú v znepokojovaní oviec ďalej a niektoré uhryznú, ba i zabijú. Takéto správanie je vážnym priestupkom. Pri prechádzke okolo oviec neriskujte a udržujte psa pri nohe.

 

Dôležitosť čuchu

   Najsilnejším pudom psa je oňuchávanie neznámych vecí, vrátane psov. Kde ľudia používajú zrak a sluch, tam sa psy spoliehajú na čuch. Čuchový zmysel psa je výnimočne dobre vyvinutý.

Spoločenské oňuchávanie

   Oňuchávanie je súčasťou pozdravu psov. Na začiatku držia hlavy a chvosty hore a môžu sa skutočne nosmi dotknúť. V prípade náznaku akejkoľvek agresivity takto začne konflikt, ale vzájomné obliehanie a oňuchávanie je súčasťou začiatočného „ohodnotenia“.

Pachové značkovanie

   Dôležitosť čuchu je potvrdzovaná i častým močením psa. (Robia to i sučky, ale nie tak často.) Touto činnosťou zanecháva pes vlastný pach a značky, ktorými vyznačuje svoje vlastné územie. (Podobne používa pes silne zapáchajúci sekrét svojej análnej žľazy a zanecháva vlastný pach na svojich výkaloch.) Príčina častého močenia psa je súťaženie s inými miestnymi psami a snaha zastrieť ich pach.

   Ďalšou podobou pachového značkovania je vyhadzovanie zeminy prednými labami, ktorých potné žľazy tiež zanechávajú pach. Na potlačenie vlastného pachu psy niekedy používajú vlastný druh „vody po holení“ váľaním sa v silne zapáchajúcich látkach. To, čo nám strašne páchne, je pre psa nádherná vôňa – najobľúbenejšie sú vôňa prasačieho hnoja a vtáčieho trusu.

 

Reč tela

   Psy nevedia vyjadriť rečou svoje city, ako je neistota, strach, agresivita, radosť alebo hravosť. Ale každý pes má rozsiahlu reč tela, ktorú môže použiť na prejavenie týchto pocitov. Signály svojich prejavov môže pes vyjadrovať celým svojím telom a tvárou. Štekot, vrčanie a kňučanie sú ďalšími signálmi. Ako majiteľ psa by ste ich mali vedieť vnímať. Reagujte a nalaďte sa na ich rozoznanie:

 • poloha tela
 • vydávanie zvuku
 • uši
 • oči
 • pysk
 • jazyk
 • chvost
 • naježenie srsti

 

Hlas psa

   Väčšina psov sa prejavuje hlasom. Môžu vydávať rôzne zvuky, od kňučania cez kolísajúce vrčanie až po charakteristický štekot. Psy používajú pri svojom vyjadrovaní hlas, dvíhajúc výšku alebo objem svojho štekania na vyjadrenie svojej frustrácie alebo emócií. Štekanie nemusí byť nutne agresívne. Môže skôr znamenať „ponáhľaj sa hrať!“ alebo „Konečne ťa vidím!“, „Jeden nesprávny pohyb a bude zle!“.

   Vrčanie je častejšie agresívne u dospelých psov ako u šteniat. Niektoré psy predstierajú vrčanie, hoci ich nálada sa nezmenila. Mnohé vedia vydávať výškovo kolísajúci zvuk podobný vrčaniu. Výška agresívneho vrčania môže byť nemenná, alebo sa môže zvyšovať agresívnou polohou tela.

 

Normálny pes

   Šťastný čulý pes drží správne chvost, telo neprejavuje napätie. Pohybuje sa voľne a drží hlavu vysoko. Jazyk môže mať vyplazený a čeľusť relaxovanú.

 

Žiadosť o hru

   Ak sa chce pes hrať, často sa nakloní dopredu a skrčí. Trochu šteká alebo vo vysokých kolísavých tónoch vrčí. Niekedy zdvihne jednu nohu a nakloní sa na jednu stranu s hlavou skoro na zemi. Môže skákať dopredu a dozadu, hľadiac na vás s uvoľnenou čeľusťou. 

p1090396_re3.jpg

 

 - vrtenie chvostom


 - prehnutý chrbát

 

 

 

 

 

 

 

  

Podriadenie

   Hlbšie naklonenie psa so súčasným výrazom podriadenia môžete chápať ako pozvanie na hru. Zdôraznením môže byť zdvihnutie predných nôh s miernym pozvaním na hru, zuby sú skryté. Poloha je bez napätia a pes je zvyčajne ticho. Keď sa skloní nižšie, môže sa trochu olizovať. Submisilný pes sa často obracia na stranu a ukazuje bok.

 

Úplné podriadenie

   Pes sklopí uši a spustí chvost k jednej nohe; veľmi nervózne zvieratá ho rovno schovajú. Hlava je dolu, aby sa vyhla stretnutiu očí; po upokojení sa zodvihne. Konečným štádiom podriadenia je zvalenie, jedna zadná noha sa dvíha. Ak pes nemá strach, obvykle dvíha trochu uši, čím dáva najavo, že podriadenie vyplýva z dôvery.

 

Agresivita pri strachu

   Pes cerí zuby, stále vrčí, alebo dokonca šteká. Uši sklápa dozadu. Celé telo je napäté, zadné nohy sú pripravené na rýchly pohyb. Srsť v strede chrbta je naježená. Chvost sa udržuje dolu a je strnulý.

 

Dominantná agresivita

   Pes namiesto upozornenia sebaisto drží chvost a hlavu vysoko a vykročí. Díva sa rovno na vás, cerí zuby, cvaká nimi a je pripravený uhryznúť. Všetky psy však neukazujú tieto upozorňujúce signály. Niektoré agresívne psy považujú činnosť svojich majiteľov za pokus o nadvládu nad nimi a reagujú bez upozornenia vlastnou agresivitou, ktorou chcú vyvážiť nadvládu. Tento druh agresivity môže vyvolávať upravovanie, neočakávané láskanie alebo zodvihnutie sa.

 

Výrazy tváre

   Psy majú, tak ako my, schopnosť vyjadrovať svalmi tváre rozličné pocity, hoci tieto svaly a ich kontrolný systém nie je taký účinný ako u ľudí.

Pysky - ohrnutím pyskov dozadu sa obnažia zuby. Odhalenie zubov neznačí vždy agresiu – niektoré psy vyzerajú, akoby sa takmer smiali, a ak majú veľkú radosť, ich pysky sa stiahnu dozadu a odhalia rezáky. Pri agresivite sa pysky stiahnu dozadu ešte viac, odhaliac súčasne hrozivo zašpicatené zuby.

Uši - sú tiež mimoriadne pohyblivé a môžu sa otáčať smerom za zvukom – dokonca i psy so spustenými ušami ako španiele môžu nastaviť uši do polohy v strehu, hoci nemajú rozsah výrazu plemien so stojacimi ušami.

Oči - sú tiež expresívne. Ak je pes šťastný, typicky rozšíri oči. Niektoré psy zodvihnú obočie pri prekvapení alebo zvláštnej situácii – prekvapenie často zdôrazňujú ešte naklonením hlavy.

Uprený pohľad

   Pri agresivite zo strachu môže mať pes divoký pohľad s rozšírenými očami a často i zrenicami; s dozadu stiahnutou kožou očí, odhaľujúcou beľmo. Ale pri dominantnej agresivite sa zrenice pravdepodobne stiahnu, vyzývajúc zrakové spojenie a sledujúc každý váš pohyb. Upretý pohľad je pre psa výzvou. Človek upreto hľadiaci na psa obvykle vyvolá odvrátenie pohľadu a podriadenie psa. Pes istý si sebou a vzťahom k svojmu majiteľovi reaguje zvedavým pohľadom. Nesnažte sa však upreto hľadieť na psa s očakávaním, že odvráti pohľad, pokiaľ nie ste si istý, že zvládnete prípadný útok, ktorý môže nasledovať, ak prehráte túto súťaž pohľadov.

 

Ako pes používa svoj chvost

   Neoddeliteľnou súčasťou komunikačného systému psa je jeho chvost. Pes vrtí chvostom, keď ukazuje radosť, alebo pozýva na prechádzku a hru. Môže ho znížiť ako súčasť agresívneho postoja, alebo schovať pri strachu a podriadení.

   Chvost sa používa ako prostriedok komunikácie a okrem toho i fyzicky. Napríklad psy vycvičené na lovenie vo vode používajú chvost ako kormidlo pri plávaní.

   Mnohé plemená musia zniesť poníženie kupírovanie chvosta. Ale dôležitosť chvosta na sebavyjadrenie je zrejmá z pokusov kupírovaných psov vrtieť odrezanými časťami. Niektoré vrtia pri radosti celým svojím zadkom, ale nie sú už schopné subtílnejších signálov. To môže vyvolávať problémy – ak zistia, že nevedia vyjadriť dostatočne podriadenosť, začnú bojovať. Počiatočným cieľom kupírovania u plemien dobermanov a rotvajlerov bolo pravdepodobne podporenie agresie zabránením vhodného vyjadrenia podriadenia.

   Je ťažké ospravedlniť myšlienku kupírovania, hoci oficiálne štandardy mnohých plemien to vyžadujú. Odstránenie chvosta psa uľahčuje posudzovanie na výstavách, ale nie je odôvodnené u pracovných psov. Chlpaté chvosty pracovných psov, ako sú španiele, pomôžu udržať v čistote starostlivé úpravy.

 

Agresivita a ako sa s ňou vyrovnať

   Stretávame sa s rozličnými podobami agresivity psov. Lepšie výsledky pri riešení jej mnohých problémov vám umožní poznanie jej znakov a príčin. Hlavné podoby sú:

- Agresivita zo strachu

- Dominantná agresivita

- Obranná agresivita

- Agresivita voči iným psom

   Postoj agresívneho psa je podobný ako pri podriadení, ale agresívny pes vyzerá zúrivejšie – výraz jeho tváre je bojovný. S klesajúcou agresivitou pes znižuje úroveň tela a schováva chvost medzi nohy.

 

Spôsoby zaobchádzania

   Zmena správanie psa je veľmi náročnou úlohou. Skutočne problémové prípady vyžadujú komplexný rozbor. Veterinári ho obvykle podstupujú na podrobnejšie štúdium a liečbu iným veterinárom alebo psychológom.

   Trest je obvykle zlým prostriedkom a použitím u veľkých a agresívnych zvierat môže byť aj nebezpečný. Psa nesmiete nikdy vyprovokovať k prejavu agresivity, lebo tým urobíte pri prevýchove niekoľko krokov dozadu. Väčšinu druhov agresivity môžeme prekonať postupmi založenými na odmene. Obvykle nepomôže ani zavolanie profesionálneho cvičiteľa tretej triedy. Niekedy môže pomôcť, ale môže situáciu i zhoršiť. Psa nikdy neudrite a nepoužívajte prostriedky spôsobujúce miestnu bolesť, ako sú ostatné obojky alebo obojky vyvolávajúce elektrický šok, lebo často ešte vystupňujú výbuch agresivity. V niektorých prípadoch sa používajú poplašné zariadenia (vydávajúce silný hluk), ktorých použitie kontroluje špecialista. Problémy agresivity môžu vyriešiť, ale pravdepodobne je lepšie použiť ich len ako posledné núdzové východisko – hluk je nepríjemný psom takisto ako ľuďom.

   Najúčinnejším trestom psa je nevšímavosť – pes nechce stratiť vašu pozornosť. Neponúkajte mu pochúťky alebo mu odoprite hru s loptou, ak sa pokúšate zmeniť jeho postoje; považoval by to za odmenu a iba by ste tak posilnili jeho zlé správanie.

 

Agresivita zo strachu

   Pes prejavujúci tento druh agresivity je v defenzíve. Cíti strach, hrozbu alebo bolesť. Pozorovateľné výstražné signály prejavu sú pritlačenie uší a približovanie alebo ustupovanie psa od zdroja agresivity.

Čo robiť?

   Spôsob vyriešenia agresivity zo strachu je známy ako „zmiernenie pocitu“. Zoznámte psa s osobou alebo vecou, ktorej sa bojí, v bezpečnej vzdialenosti a odmeňte neagresivitu krmivom alebo pochvalou. Zmenšite v nasledujúcich cvičeniach vzdialenosť, odmeňte dobré správanie a potrestajte agresívne prejavy ignorovaním psa.

 

Dominantná agresivita

   K dominantnej agresivite dochádza skôr medzi psami ako medzi psom a človekom; vážnejší je však jej výskyt voči ľuďom. Domáci pes vidí v domácnosti obvykle príslušné poradie svorky a snaží sa vybojovať si svoje miesto v tejto hierarchii, tak ako to robil v pravekých dobách v svorke. Ak sa pes vidí na vrchu, môže prejavovať agresivitu voči celej rodine. Častejšie však považuje za podriadených len niektorých jednotlivcov, napríklad deti. Na podivenie, ľudia mimo rodiny niekedy nepredstavujú pre takéhoto psa hrozbu a chová sa k nim úplne priateľsky.

   Pes môže tiež v domácnosti začať značkovať močom, v snahe podporiť svoje nároky. V konfliktnej situácii bude dominantne agresívny pes predvídať vaše pohyby a snažiť sa ich znemožniť vlastným telom.

Čo robiť?

   Snažte sa zachytiť upozorňujúce signály dominantnej agresivity u šteňaťa alebo mladého psa a zdôraznite vašu vlastnú prevahu chytením šije psa v zátylku a jej držaním na podlahe v podriadenom postavení. Najprv môžete psom potriasť.

   Zvládnuť problém u dospelých psov je ťažšie. Uvedený postup by mohol byť nebezpečný alebo nemožný. Ale i dospelé psy sú od vás závislé potravou. Členovia rodiny, ktorí sú cieľom agresivity, by teda mali prevziať úlohu podávania krmiva a obľúbených vecí, ktoré môžu použiť ako odmenu za dobré správanie.

Vymáhanie podriadenia

   Postup, ktorý môže mať pri dominantnej agresivite úspech, je vymáhanie podriadeného správania psa v okamihu obvyklého agresívneho prejavu a vynútenie opačnej reakcie.

   Ak dominantne agresívny pes vyžaduje poláskanie, odmietnite ho na chvíľku, až potom ho zavolajte na láskanie a presaďte sa pritom ako dominantná strana.

 

Obranná agresivita

   Pes môže usmerniť obranný pud na svoj dom alebo majiteľa. Môže ho vyvolať hluk niektorej osoby približujúcej sa k domu; náhly blízky styk medzi majiteľom a oným človekom môže pes považovať za hrozbu. Upozorňujúce signály sú štekot a vrčanie.

Čo robiť?

   V tomto prípade je dôležité uskutočniť pod dozorom zoznámenie psa s obávanou osobou, považovanou za hrozbu. Vodca svorky (pravdepodobne hlava domácnosti) má psovi naznačiť prijateľnosť osoby.

 

Agresivita voči iným psom

   Konflikt medzi dvoma psami (dominantná alebo agresivita zo strachu) obvykle vzniká u psov toho istého pohlavia. Bežne submisilný pes neprejavuje v styku s ostatnými psami zmeny správania, ukazujúc len signály tela opísané pri postojoch podriadenia. Naopak, dominantne agresívny pes i pri správnom ovládaní v prítomnosti svojho majiteľa, môže sa rýchlo pokúsiť o ovládnutie iných psov. Ak druhý pes neprejaví okamžite svoju podriadenosť a zastrašenosť, môže nasledovať boj.

Čo robiť?

   Použite rady na zvládnutie dominantnej agresivity vyvolanej strachom, ale ak ťažkosti pretrvávajú poraďte sa so svojím veterinárom.

 

Odúčanie iných zlozvykov

   Spôsob citového pôsobenia na psa je vhodný aj na riešenie takých problémov, ako je napríklad deštruktívne správanie psa, ktorý je ponechaný doma sám.

   Na začiatku nechajte takéhoto neprístojného psa krátko samého, t.j. v podmienkach vyvolávajúcich deštruktívne správanie. Opäť dobré správanie odmeňte, ale zlé jednoducho ignorujte. Postupne zvyšujte obdobie osamelosti psa, pokiaľ nezistíte zmenu jeho správania.

 

Problémové psy

   Mnohé problémy správania psov sa môžu po určitom čase vyriešiť. Ale zvládnutie absolútne nekontrolovanej agresivity je za niektorých okolností naozaj nemožné. Je to dosť smutné, ale týchto psov budeme pravdepodobne musieť utratiť. Jedno veľké nebezpečenstvo, ktoré musíme uvážiť v prípade agresívnych psov, je besnota, ktorá sa nesmie posudzovať ako okrajová záležitosť. Vyskytujú sa niektoré psychotické psy, ktorých správanie si neviem vysvetliť. Prejavujú všetky znaky dobrého správania, krútia chvostom, tvária sa radostne, ale ich jediným cieľom je prilákať neopatrných (najmä veterinárov) dostatočne blízko a potom ich napadnúť. Proti takýmto psom nemáme obranu, pretože neprejavia vopred svoj úmysel. Našťastie je takéto správanie zriedkavosťou.

 

Vyhľadanie rady zverolekára

   Pred snahou o vyriešenie problému sa najprv poraďte so svojím veterinárom. V mnohých prípadoch zaviňujú zlé správanie zdravotné dôvody. Prejav niektorého typu agresivity môže mať skutočne spojitosť s miestnou bolesťou. Napríklad močenie v byte môže zapríčiňovať problém, ako je diabetes. V takýchto prípadoch môže príslušne ťažkosti psa vyriešiť lekár; účinne možno použiť niektoré typy liekov:

 • hypnotiká a sedatíva
 • sedatíva proti bolestiam
 • upokojujúce prostriedky proti psychózam
 • antidepresíva na stabilizáciu nálady
 • progesteróny

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pomoc

(Erika, 16. 7. 2016 10:05)

Kto mi poradí? Máme doma džek rasel terijera ma 6 rokov. Mali sme aj fenku Zlateho retrívera ale starobou uhynula .Teraz sme si zadovážili malu zlatu retriverku ale náš psik ju furt nenecha chcel bi ju nakryt a ked ho chcem od nej otrhnut zuri na mna je agresívny ako ho to odnaučiť ? nechcem ho dat kastrovať prosim poradte mi

Strach zo psa

(Sisi, 31. 5. 2016 12:53)

Dobrý deň,
Známi majú staršieho (6r.) nemeckého ovčiaka. Do rodiny pribudlo šteňa labradora, z ktorého má strach. Neustále sa pred ním schováva a vrčí. Viete mi prosím poradiť ako vyriešiť aby spolu vedeli vychádzať? Ďakujem

Pes sa zúrivo točí za chvostom

(Barbora , 4. 3. 2016 7:34)

Dobrý deň,
náš psík má tri roky, vždy bol veľmi priateľský, hravý, nikdy na nás neutocil, nemal problém s agresivitou, bol veľmi prítulný, ale od leta 2015 nastali u neho problémy a nevieme si poradiť. Napríklad sme sa s ním hrali, hladkali po srsti, potom len naraz akoby ,, mu preplo,, odplasi nás akoby nás chcel chytiť do papule, zvrtne sa a začne sa zúrivo točiť za chvostom. Toto robí aj niekedy keď nie sme pri ňom. Od leta to bolo tak raz, dva razy za mesiac, odkedy nám zomrel blízky člen rodiny to robí veľmi často, máme obavy ho aj pohľadkat, lebo vtedy to už spraví skoro vždy, je taký stále akoby nepokojny. Keď som niekedy odchádzala z domu šiel za mnou ma odprevadit, teraz zostal taký nevsimavy, príde až keď som za bránou, ale mám obavy ho chytiť. Viete mi poradiť čo by to mohlo byť? ďakujem

agresia psa voci mne

(Michaela Kallecova, 13. 11. 2015 0:50)

Dobry den, chcela by som vas poprosit o radu. V rodinnom dome na dvore mame velkeho psa miesanca sharpea s caucau a este niecim je velky ako vlciak a silny ale chlpaty je v predu kadial vsetci vchadzame do domu. Par krat sa mi stalo ze pes namna bezdovodne zuril,dva krat ked som chcela otvorit branu a par krat ked vybehol do zadneho dvora a prikazovala som mu ist do predu namiesto,stacilo len ze som sa priblizila jeho smerom a zacal vrcat a zaujal postoj,,este krok a uvidime kto z koho,, stale onuchaval a znackoval a nechcel pocuvat ani po dobrom.na tom zadnom dvore su dalsi psi dve fenky a jeden mensi pes s ktorym vrcia a obchadzaju sa problem je ze ked vybehne k nam on citim velmi velke napetie od psov,rusi to tam a mna nepocuva pritom svorka ma pocuva ked tam nieje.bojim sa tychto situacii ze namna zautoci.v beznom dni je namna normalny aj sa tesi ked ma uvidi aj hladkat chce ale hoci kedy sa zase rozbehne stekat na najmensi podnet je neustale v strehu extremne zurivy na okoloiducich aj na susedov ktorych pozna.neviem co si onom myslet a kedy od neho co cakat.nemienim sa prisposobovat psovi keby bol moj uz je v utulku. Prosim poradte ako nanho.

odisiel psovi hlas

(Tichomir, 31. 10. 2015 21:00)

Dobry vecer,chcel by som radu,mame doma 3/rocneho ratlika a odisiel mu hlas,co mame robyt?Naladu ma dobru aje hravy.Dakujem zaradu.S pozdravom Tichomir

POMOC

(Petronela, 7. 8. 2015 13:52)

Dobry den, chcem sa opytat mam doma 3 rocneho yorkshirskeho teriera. V posledom case je velmi agresivny pri hrani ( ked sa hraje sam a nejakou vecou ) a jak mile ho chceme co i len pohladkat, teda priblizit sa k nemu ked ma pri sebe tu vec je velmi agresivny a kuse aj pana . Nemoze byt tato jeho nahla zmena spravania z dovodu , ze sme odisli na dovolenku na 10 dni a to bez neho. Bol doma a chodila sa sem o neho starat rodinna znama, ktora si ho nakoniec vzala k sebe domov. Moze to byt koli tomu? Ake dovody presnejsie k tejto zmene mozu byt? A ako by sme si s tym mohli poradit? Dakujem za odpoved , robi nam to starost a velmi velku , dokial sme neodisli bol uplne pokojny

Agresivita

(Lenka, 5. 8. 2015 0:55)

Dobry den :), mam psika plemena Bišon , mna ani rodinu by neukusil NIKDY ale ked pride k nam na návštevu kamaratka a chce ho pohladkat kusne ju a nie len ju ale vsetkych cudzich neviem co mam robit :( PS:ma 3 roky

neposlusnost

(rastislav, 18. 5. 2015 20:51)

Dobry den mam jazvecika a mam problem s privolanym psa musi si vsetko onuhat a mozte kricat odbechne aj na 10 min. Potom pride ked pomom zjapem a stiahne chvost lebo vie ze nieco nieje dobre aj hlavu ma dole ak kricim ale ked cho volam milo malo kedy pride ked sme vonku..... Pes chodi knohe aportuje ale si zmysli ze nedonesie tak si lahne a hraje sa s loptou... Ale ta privolavacka mam aj pistalku ale ked uvydi inecho psa tak chned je agresivny chce si cho podriadit..... A pistalka ani krik neepomoze nepride pokial si cho neonucha a nepobje ja tam pridem dostane riadny trest a potom uz stiachne chost a je pokoj co mam robit?

Ustupovanie

(Milan, 30. 3. 2015 15:30)

Poziadal ma jeden chovatel boxerov o radu.Jeho psik pri privolani pride k nemu ale ak mu chce dat obojok a priputat ho ustupuje od neho.Tvrdil ze ho netrestal a ze skusal odmeny ,pamlsky ,pochvalu ale ze sa nic nezmenilo ak zbada voditko neprcha ale ustupi niekolko krokov spet.Viete niekto co moze byt pricina tohto spravania a ako ju odstranit.Ma este dvoch psikov toho isteho plemena a tvrdi ze mal rovnaky pristu k nim ako k tomuto.A u nich tento problem nema.Dakujem.

Re: Ustupovanie

(NG-Dog, 11. 5. 2015 14:15)

Dobrý deň Milan,
so svojich skúseností by som povedal, že ide o jednoduchý problém, kedy si pes spája vodítko a obojok s obmedzením voľnosti, pohybu,... Psa treba najskôr pripraviť a naučiť na obojok. Niekedy mu ho nasadiť len tak a po pár minútach dať dole, aby si uvedomil, že obojok a vodítko pre neho nemusí znamenať nič zlé. Kľudne skús psa obojkom a vodítkom hladkať a príjemne masírovať, spojí si vodítko a obojok s relaxom a pohodou. Odmeny su riskantné, lebo ich podstata spočíva v dokonalom načasovaní. najlepšie podľa môjho zváženia bude, ak obojok necháte s vodítkom na zemi a na neho a vedľa neho umiestnite odmeny. Veľmi dôležitá je dĺžka vodítka. Pes ako boxer nemôže byť venčený raz za deň na 10 minút na vôdzke o dĺžke 1 meter (samozrejme, že nevravím, že toto je tvoj prípad, ale predsa to treba spomenúť, aby si to ľudia uvedomili). Obrovský význam sa samotné venčenie, vôdzku nesmieš ťahať a držať napnutú, treba ísť vzpriamene a sebaisto, ale predsa uvoľnene. Inak si pes bude samotné venčenie spájať s nervozitou, nepríjemnými skúsenosťami a následnou asociáciou si so všetkým zlým a nevhodným spojí aj somotný obojok či vodítko. Snáď som pomohol a moja rada uspeje.

Prajeme vám veľa úspechov, spokojnosti a skvelých zážitkov. Váš NG-Dog tím.